Změněné informace k zápisu do MŠ Sedmikráska na školní rok 2020/2021

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

Evidenční list dítěte

Žadost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

Zápisový lístek

Informace o MŠ Sedmikráska