Vzdělávací program a aktivity

Zájmové kroužky - časový rozvrh:

Pondělí15: 00 - 15:45
 Spotrovní hry
 Bc. Daniela Lekičová
Úterý15: 00 - 15:3015: 30 - 16: 00
 AngličtinaAngličtina
 Jazyková agentura SpěváčekJazyková agentura Spěváček
Středa15: 00 - 15: 4516:00 - 16:45
 Výtvarné hrátkyTanečky
 Veronika Uhrová, Dis.Jana Václavková
Čtvrtek15: 00 - 15:4516: 00 - 16: 45
 KeramikaKeramika
 Mgr. Martina KubováMgr. Martina Kubová

Představení programu

Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy má název "Sedmikráskový barevný rok".


Název vychází jednak ze jména naší mateřské školy a potom hlavně z barevnosti nabídky jednotlivých integrovaných bloků, které jsou motivovány ročními obdobími. Mnoho našich činností je propojeno s pozorováním ročních období, se seznamováním se s přírodou, s barevným světem okolo nás. Klademe důraz na kamarádství, na vzájemnou pomoc a stejné šance pro všechny. Program zároveň umožňuje rozvíjení samostatnosti, sebevědomí a tvořivosti, usnadňuje dětem vstup do základní školy. Naším cílem je všestranně rozvinuté a především šťastné dítě.


Školní vzdělávací program je rozpracován tak, aby rozlišoval věkové i individuální rozdíly dětí. Proto je hlavním úkolem u mladších dětí (ve třídě Cvrčků a Šnečků) především nenásilnou a hravou formou začleňovat děti do kolektivu. Důraz je kladen na socializaci, sebeobsluhu, zvyšování samostatnosti a získávání poznatků prostřednictvím citových prožitků. Ve třídách starších dětí (ve třídě Čmeláčků, Šídel a Ještěrek) je nejvíce kladen důraz na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci a spolupráci, podporu samostatného myšlení a touhy objevovat, zkoušet, experimentovat a na základě vlastních prožitků získávat i vlastní zkušenost.Názvy jednotlivých třídních vzdělávacích programů:

Třída Cvrčků :„Barevný svět Cvrčka Majdy“
Třída Ještěrek:„Rok s Ještěrkou Terkou“
Třída Čmeláčků :„Kudy z nudy se Čmeláky“
Třída Šídel :„Šídlo a její kamarádi“
Třída Šnečků :„Poznáváme svět se šnečkem Béďou“

Nadstandardní aktivity

Škola v přírodě : 1x za školní rok
Kroužky na škole – možnost výběru dle aktuální nabídky:
Angličtina pro nejmenší
Keramika
Sportovní hry
Jóga pro děti
Lidové písně a tanečky
Výtvarné hrátky
Dobrý start
Všechny kroužky začínají od října

Další aktivity:

Divadla – 1x za měsíc na škole, 1x za rok mimo školu
Fotografování dětí, Vánoční besídka s nadílkou
Soutěže pro děti, Karneval
Táborák a noční spaní
Polodenní školní výlet autobusem
Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost

Listy