Poděkování rodičům
Uvítáme jakoukoliv pomoc Mateřské škole.