Motto mateřské školy:
V Sedmikrásce, milé děti, čas nám všem tak rychle letí.
Budeme se učit, smát a přitom si hlavně hrát.

S - sebevědomí
E – empatie
D – důvěra
M – myšlení
I – individuální přístup
K – komunikace
R – radost
A – asertivita
S – samostatnost
K – kamarádství
A – aktivita

Hlavním záměrem naší mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními rozdílnými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

Něco z historie a jak naše školka vypadá

Naše mateřská škola byla postavena na konci 70. let minulého století jako účelová, původně čtyřtřídní. V devadesátých letech byla kapacita mateřské školy snížena a jeden pavilon byl pronajat. Mnoho let byla mateřská škola jen dvoutřídní, od roku 2011 bylo k MŠ přiřazeno odloučené pracoviště a od září 2013 je původní budova MŠ po rozsáhlé rekonstrukci pronajatého pavilonu opět plně využívaná jen pro potřeby dětí předškolního věku. Nyní je tedy mateřská škola pětitřídní.
V roce 1993 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a dostala název – mateřská škola Sedmikráska.

Hlavní budova mateřské školy má dva dvoupodlažní pavilony se čtyřmi třídami a hospodářskou budovu se školní kuchyní a provozním vybavením. U každého pavilonu jsou prostorné a dobře vybavené zahrady, které jsou v maximální míře dětmi využívány a které nejvíce přibližují charakter mateřské školy – sepjetí s přírodou, pohyb a zdravý životní styl. Odloučené pracoviště je nedaleko od kmenové budovy v dvoupodlažním rodinném domku se zahradou. Prostory tady nejsou velké, ale jsou dobře využívány pro nejmenší děti. Velkou výhodou mateřské školy je vlastní školní kuchyň, která vaří i pro odloučené pracoviště. V roce 2010 byla jak po stránce dispozic jednotlivých místností, tak po stránce vybavení zcela přebudovaná na moderní školní kuchyň, která plně odpovídá požadavkům EU. Výhodou mateřské školy je i vlastní kotelna a prostory pro praní prádla.

Do mateřské školy je zapsáno celkem 124 dětí. V každé třídě na hlavní budově je zapsáno 24 dětí a do třídy na odloučeném pracovišti 20 dětí.

Mateřská škola Sedmikráska se díky spolupráci se zřizovatelem stále modernizuje jak po stránce vybavení tříd a zahrady, tak po stránce modernizace budov. V letošním roce o letních prázdninách proběhlo zateplení obou pavilonů i hospodářské budovy, což významně ekonomicky i esteticky vylepšilo celou mateřskou školu. Mateřská škola je oblíbená i mezi rodiči, vždyť v mnohých případech právě do této mateřské školy chodí už druhá generace, vystřídají se tady většinou i všichni sourozenci z jednotlivých rodin. To všechno přispívá k dobré znalosti jak dětí, tak i rodičů. Bohužel každý rok se k nám hlásí více dětí, než můžeme přijmout.

sedmikráska