Doplňující informace k plánovanému znovuotevření mateřské školy 11. 5. 2020

Jídelní lístek

Organizace školního roku 2019/20

Školní řád pro školní rok 2019/20

Divadelní představení pro školní rok 2019/20

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2020/21

Schválený rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020, 2021. 2023


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí


Informovaný souhlas zákonných zástupců


Zmocnění k odvádění dětí z MŠ


Výroční zpráva o poskytování informací


Pravidla Knihovny MŠ Sedmikráska