Den v Mateřské školce - třída Šnečků

Rozvržení denních aktivit:

7.00 - 8.00scházení dětí, hry dle volby
8.00 - 9.00volné hry dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinkách, individuální péče, ranní kroužek, ranní cvičení
9.00 - 9.30hygiena, svačina
9.30 - 10.00skupinové, frontální hry a řízená činnost v návaznosti na dané téma a podtéma ŠVP
10.00 - 11.30příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.15převlékání, hygiena, oběd
12.15 - 12.45hygiena, vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů, pro ostatní příprava na odpočinek, zklidňující chvilka
12.45 - 14.00odpočinek
14.00 - 14.30hygiena, převlékání, svačina
14.30 - 16.30skupinové opakovací chvilky, zájmové činnosti dětí, volné hry dětí ve třídě nebo venku

Kdo se o naše nejmenší stará:

Učitelky třídy Šnečků:Mgr. Radmila Fischerová
Dana Gruľová
Školnice, teta pro všechno:Alena Röslová
Vedoucí školní kuchyně:Pavlína Michková

O dobré obědy se starají paní kuchařky na hlavní budově

Šnek