Den v Mateřské školce

Rozvržení denních aktivit:


Časové rozvržení je pouze orientační, protože organizace dne musí reagovat na aktuální změny nebo potřeby dětí.


6.30 - 8.00scházení dětí, hry dle volby
8.00 - 9.00volné hry dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinkách, individuální péče, ranní kroužek, ranní cvičení
9.00 - 9.30hygiena, svačina
9.30 - 10.00skupinové, frontální hry a řízená činnost v návaznosti na dané téma, podtéma ŠVP
10.00 - 12.00příprava na pobyt venku, pobyt venku
12.00 - 12.30převlékání, hygiena, oběd
12.30 - 13.00hygiena, zklidňující chvilka
13.00 - 14.00odpočinek
14.00 - 14.45hygiena, otužování, skupinové opakovací chvilky, zájmové činnosti dětí, hry
14.45 - 15.00hygiena, svačina
15.00 - 17.30volné hry dětí ve třídě nebo venku, zájmové kroužky

Od 6.30 do 7.15 se děti scházejí v 1. třídě Cvrčků.
Od 15.00. probíhají zájmové kroužky dětí.

Kdo se o naše nejmenší stará:

Ředitelka:Mgr. Martina Kubová
Učitelky 1. třídy Cvrčků:Jana Václavková
Mgr. Jana Petráňová
Učitelky 2. třídy Ještěrek:Bc. Kamila Marvanová
Mgr. Martina Kubová
Bc. Naděžda Kosanová
Učitelky 3. třídy Čmeláků:Romana Baštová
Mgr. Tereza Hoťková
Učitelky 4. třídy Šídel:Veronika Uhrová DiS.
Bc. Daniela Lekičová
Školnice:Lenka Šedivá
Jarka Adamiková
Vedoucí školní kuchyně:Pavlína Michková
Kuchařky:Renata Černá
Vlasta Bernášková
Ivana Dlouhá
Sedmikráska