Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí

Informovaný souhlas zákonných zástupců

Zmocnění k odvádění dětí z MŠ