Seznam přijatých / nepřijatých dětí pod registračními čísly

Den otevřených dveří

Veškeré informace o zápisu do Mateřské školy

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Registrační číslo

Nahlížení do spisu

Zápisový lístek