Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sedmikrásky pro školní rok 2018/19 pod registračními čísly

Den otevřených dveří

Veškeré informace o zápisu do Mateřské školy

Kritéria

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Registrační číslo

Nahlížení do spisu

Zápisový lístek