Den otevřených dveří

Veškeré informace o zápisu do Mateřské školy

Kritéria

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Registrační číslo

Nahlížení do spisu

Zápisový lístek