Zajímavosti ze školkyJarní brigáda - Poděkování rodičům


Vážení rodiče,
Velmi si vážíme toho, že jste pomohli uklidit školkovou zahradu, kterou tak rádi Vaše děti využívají. I díky Vám je zahrada čistá, krásná a děti vyrůstají v pěkném prostředí. Letos se nás sešel rekordní počet a udělal se velký kus práce.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme a jmenovitě bychom rádi poděkovali těmto rodinám:

Třída CvrčkůTřída JeštěrekTřída ČmelákůŽabiček
rodině Jandových (2+2)
rodině Hýblerových(1+2)
rodině Mouralových (2+1)
rodině Nagyových (1+2)
rodině Šrámkových (1+1)
rodině Hýblových /2+2)
rodině Novotných (1+2)
rodině Štafflových(3+2)
rodině Pikorových (2+2)
rodině Kopeckých (2+2)
rodině Králových (1+1)
rodině Zátkových (2+1)
rodině Truhlářových (2+2)
rodině Gerbocových (2+2)
rodině Proseckých (1+1)
rodině Němcových (1+4)
rodině Čurylových (1+1)
rodině Popových (2+1)
rodině Pavlíčkových (1+1)
rodině Bultasových (2+1)
rodině Chlopkových (2+1)
rodině Mázikových (2+2)
rodině Vítů (2+2)
rodině Kratochvílových (1+2)
rodině Kozlíkových (2+2)
rodině Pikorových (2+2)
rodině Freyových (1+1)
rodině Štafflových (3+2)
rodině Hájkových M.(1+1)
rodině Krempových(2+2)
rodině Příhodových (1+1)
rodině Mikšíkových (2+2)
rodině Hrubých (1+2)
rodině Vinšových (2+2)
rodině Zemanových (1+1)
rodině Macůrkových (1+1)
rodině Pavlištových (1+1)
rodině Strnadových (1+2)
rodině Bernáškových (2+1)
rodině Mertových (2+2)
rodině Krumphanzlových (1+1)
rodině Musilových (1+2)
rodině Štěpánových (1+2)
rodině Zbíralových (1+1)
rodině Švarcových (1+1)
rodině Truhlářových (2+2)
rodině Labošových (1+1)
rodině Růžičkových (1+1)
rodině Škrobových (1+1)
rodině Trylčových (1+1)
rodině Tanevových (1+1)
rodině Hendrychových (2+2)

Mnohokrát děkujeme také všem 11 rodinám, které uklidily zahradu na odloučeném pracovišti.


Třídní projekt Cvrčků - Ponožkový pes


Mateřská škola Sedmikráska byla před několika dny plná pejsků. Nebyli to ovšem jen tak nějací psi, tihle byli ponožkoví.

Třída Cvrčků se v rámci svého třídního projektu zapojila do projektu s názvem Ponožkový pes organizovaném Pestrou společností o.p.s. Princip celé akce spočíval v zapojení se dětí, rodičů i zaměstnanců Mateřské školy do vyrábění pejsků z ponožek dle návodu na webových stránkách www.ponozkovypes.cz. Vyrobení pejsci byli následně předáni neziskové organizaci Pestrá společnost, o.p.s., kde budou prodáni. Výtěžek z jejich prodeje poputuje na výcvik asistenčních psů pro lidi se sluchovým či pohybovým postižením, jelikož státem proplacený vodící pes je jen pro nevidomé. Asistenční pes je naučen pomáhat zvedat či podávat různé předměty lidem s fyzickým omezením nebo je nápomocný při léčebné metodě zvané Canisterapie. Výcvik psů pro nevidomé zde také nechybí, ale nesmí se zapomínat i na ostatní onemocnění, kde může být asistence psa nápomocná. Napří klad při rozpoznávání epileptických záchvatů či označení zvuků pro neslyšící.

Třída Cvrčků tímto děkuje všem, kteří se do tohoto krásného projektu zapojili.


Vaší pomoci si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.