Poděkování rodičům


Podzimní brigáda - Poděkování rodičům


Vážení rodiče,
Rádi bychom Vám všem moc poděkovali za pomoc na sobotní brigádě na úpravu školní zahrady. Počasí nám sice moc nepřálo, přesto se udělal velký kus práce.

Poděkování patří těmto rodinám:

Třída CvrčkůTřída JeštěrekTřída ČmelákůŽabiček
rodině Beránkových
rodině Němcových
rodině Strakových
rodině Novotných
rodině Rýdlových
rodině Sedláčkových
rodině Spěváčkových
rodině Mindlových
rodině Nagyových
rodině Labošových
rodině Vinšových
rodině Hýblových
rodině Šrámkových
rodině Vinšových
rodině Nagyových
rodině Labošových
rodině Vítů
rodině Kejlových
rodině Saskových
rodině Gopaulových
rodině Kopeckých
rodině Shydlovských
rodině Pikorových
rodině Zbíralových
rodině Štafflových
rodině Bernáškových
rodině Štěpánových
rodině Melichárkových
rodině Strnadových
rodině Krumphanzlových
rodině Žížalových
rodině Krauerových
rodině Krauerových
rodině Krempových
rodině Šuráňových
rodině Brodských
rodině Matouškových
rodině Mikešových
rodině Žížalových
rodině Ptákových
rodině Šulcových
rodině Marešových
rodině Mindlových
rodině KrumphanzlovýchTřída Cvrčků děkuje rodině Weichetových a rodině Budinských za kopírování pracovních listů pro děti.Uvítáme jakoukoliv pomoc Mateřské škole.