Poděkování rodičůmDěkujeme panu Vladimíru Řiháčkovi za sponzorský dar potřeb pro MŠ a sestavení nových koloběžek pro dětiUvítáme jakoukoliv další pomoc Mateřské škole.