Motto mateřské školy:
V Sedmikrásce, milé děti, čas nám všem tak rychle letí.
Budeme se učit, smát a přitom si hlavně hrát.

S - sebevědomí
E – empatie
D – důvěra
M – myšlení
I – individuální přístup
K – komunikace
R – radost
A – asertivita
S – samostatnost
K – kamarádství
A – aktivita

Hlavním záměrem naší mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními rozdílnými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

Něco z historie a jak naše školka vypadá

Naše mateřská škola byla postavena na konci 70. let minulého století jako účelová, původně čtyřtřídní. V devadesátých letech byla kapacita mateřské školy snížena a jeden pavilon byl pronajat. Mnoho let byla mateřská škola jen dvoutřídní, od roku 2011 bylo k MŠ přiřazeno odloučené pracoviště a od září 2013 je původní budova MŠ po rozsáhlé rekonstrukci pronajatého pavilonu opět plně využívaná jen pro potřeby dětí předškolního věku. Nyní je tedy mateřská škola pětitřídní.
V roce 1993 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a dostala název – mateřská škola Sedmikráska.

Hlavní budova mateřské školy má dva dvoupodlažní pavilony se čtyřmi třídami a hospodářskou budovu se školní kuchyní a provozním vybavením. U každého pavilonu jsou prostorné a dobře vybavené zahrady, které jsou v maximální míře dětmi využívány a které nejvíce přibližují charakter mateřské školy – sepjetí s přírodou, pohyb a zdravý životní styl. Odloučené pracoviště je nedaleko od kmenové budovy v dvoupodlažním rodinném domku se zahradou. Prostory tady nejsou velké, ale jsou dobře využívány pro nejmenší děti. Velkou výhodou mateřské školy je vlastní školní kuchyň, která vaří i pro odloučené pracoviště. V roce 2010 byla jak po stránce dispozic jednotlivých místností, tak po stránce vybavení zcela přebudovaná na moderní školní kuchyň, která plně odpovídá požadavkům EU. Výhodou mateřské školy je i vlastní kotelna a prostory pro praní prádla.

Celková kapacita školy je 124 dětí. Každá třída v hlavní budově má kapacitu 26 dětí a třída na odloučeném pracovišti 20 dětí. Dvě třídy jsou heterogenní, dvě třídy nejstarších a jedna třída nejmladších dětí jsou homogenní. Rodiče dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ si mohou vybrat, jakou třídu chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo. Nejmladší děti přijaté při zápisu se automaticky umisťují na volná místa na odloučené pracoviště, kde je menší počet dětí, což lépe vyhovuje socializaci této věkové skupiny.

Mateřská škola Sedmikráska se díky spolupráci se zřizovatelem stále modernizuje jak po stránce vybavení tříd a zahrady, tak po stránce modernizace budov. V letošním roce o letních prázdninách proběhlo zateplení obou pavilonů i hospodářské budovy, což významně ekonomicky i esteticky vylepšilo celou mateřskou školu. Mateřská škola je oblíbená i mezi rodiči, vždyť v mnohých případech právě do této mateřské školy chodí už druhá generace, vystřídají se tady většinou i všichni sourozenci z jednotlivých rodin. To všechno přispívá k dobré znalosti jak dětí, tak i rodičů. Bohužel každý rok se k nám hlásí více dětí, než můžeme přijmout.

sedmikráska