Jídelní lístek

Organizace školního roku 2016/17

Školní řád pro školní rok 2016/17

Posudek o zdravotní způsobilosti

Informace o Škole v přírodě pro třídu Ještěrek, Cvrčků

Informace o Škole v přírodě pro třídu Čmeláků, Žabiček, Šnečků

Divadelní představení pro školní rok 2016/17

Vyúčtování výdajů za kulturní akce pro školní rok 2015/16

Finanční kalkulace na plánované akce duben, květen, červen 2016

Schválený rozpočet na rok 2017

Pravidla Knihovny MŠ Sedmikráska